Switch

Co to jest switch?

Przełącznik (ang. switch) jest urzędzeniem drugiej warstwy modelu OSI (łącza danych) łączącym segmenty sieci LAN w jedną dużą sieć. Continue reading

Topologia drzewa

Topologia drzewa zwana jest także topologią hierarchiczną lub topologią gwiazdy rozproszonej. Nazwa bierze się stąd że przypomina ona swoim kształtem rozgałęzione drzewo. W topologii tej jedną magistralę zwaną pniem (BackBone) podłącza się do huba. Continue reading

Topologia magistrali

Topologia magistrali jest jedną z topologii fizycznych sieci komputerowej. Charakteryzuje się tym że wszystkie elementy sieciowe podłączone są do pojedynczego, otwartego kabla zwanego szyną lub magistralą, którego zadaniem jest rozprowadzanie sygnału. Continue reading

Token Bus

Token Bus jest to system budowy sieci oparty na standardzie IEEE 802.4. Definiuje on tą technologię jako standard sieci z transmisją szerokopasmową (broadband), która umożliwia wielokanałową transmisję danych. Podobnie jak w przypadku technologii Token Ring, tak i Token Bus jest siecią żetonową. Oznacza to że transmisja danych może odbywać się tylko wtedy gdy stacja posiada token. Continue reading

Topologia siatki

Topologia oczkowa, zwana także topologią siatki (ang. Mesh) jest zdecydowanie najbardziej odporna na uszkodzenia spośród wszystkich topologii. Jak wspominał autor „Biblii TCP/IP” jedyną możliwością całkowitego przerwania pracy takiej sieci jest klęska żywiołowa. 🙂 Continue reading

Ethernet

Ethernet jest ogólną nazwą dla zbioru technologii zawierających standardy wykorzystywane w budowie sieci komputerowych. Opisuje specyfikację okablowania, sposoby przesyłania sygnałów w sieciach oraz protokoły dwóch najniższych warstw modelu OSI . Continue reading

Model OSI

Co to jest model OSI? Niedługo po pojawieniu się pierwszych sieci komputerowych, na rynku pojawiły się firmy oferujące własne technologie sieciowe. Aby zapewnić możliwość bezproblemowej komunikacji pomiędzy urządzeniami różnych producentów konieczne było stworzenie pewnych standardów. Standard taki powstał pod kontrolą Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (International Organization for Standarization) i nosi nazwę modelu OSI (Open System Interconnection).

Continue reading

NetBEUI

Protokół NetBEUI (ang. Network BIOS Extended USER Interface) został zaprojektowany przez firmy IBM i Microsoft i wprowadzony na rynek w roku 1985. Jest protokołem komunikacyjnym działającym w małych sieciach LAN. Jest to macierzysty protokół sieciowy sieci Microsoft Networking będący implementacją standardu NetBIOS. Continue reading

Nowy odsłona strony!

Z pewnych względów konieczna była zmiana silnika na którym dotychczas działała strona. W ciągu najbliższych kilku dni cała zawartość witryny zostanie odtworzona.