Token Bus

Token Bus jest to system budowy sieci oparty na standardzie IEEE 802.4. Definiuje on tą technologię jako standard sieci z transmisją szerokopasmową (broadband), która umożliwia wielokanałową transmisję danych. Podobnie jak w przypadku technologii Token Ring, tak i Token Bus jest siecią żetonową. Oznacza to że transmisja danych może odbywać się tylko wtedy gdy stacja posiada token.

Jednak sama budowa sieci jest w obu przypadkach różna. W przypadku sieci opartych na technologii Token Bus struktura fizyczna bazuje na topologii magistrali, natomiast logicznie metoda transmisji jest charakterystyczna dla sieci pierścieniowych. Przekazywanie tokena pomiędzy stacjami roboczymi także odbywa się inaczej niż to było w Token Ringu. W tym przypadku nie musi przebiegać ona w kolejności wymuszonej przez fizyczne ułożenie stacji roboczych na magistrali. W technologii Token Bus token przekazywany jest pomiędzy stacjami, w kolejności wyznaczanej przez malejące numery, będące adresami poszczególnych stacji sieci. Ostatnia stacja (tzn. ta posiadająca najmniejszy numer) przekazuje znacznik powrotem do pierwszej stacji, co powoduje że transmisja odbywa się wzdłuż logicznego pierścienia.

Jako że do budowy sieci wykorzystywany jest kabel koncentryczny o impedancji falowej 75 Ω szybkość transmisji w sieci opartej na tej technologii wynosi 10 Mb/s.

Głównym zastosowaniem sieci typu Token Bus były środowiska przemysłowo – produkcyjne, jednak współcześnie technologia ta nie jest już wykorzystywana w praktyce.

Specyficznym przypadkiem sieci Token Bus jest sytuacja w której topologia sieci uwzględnia grupy stacji roboczych, które są podłączone za pomocą długich kabli głównych (ang. trunk cables). Stacje te podłączone są do huba, tworząc topologię gwiazdy. Cała sieć ma wtedy zarówno topologię magistrali, jak i gwiazdy. Przykładem sieci Token Bus jest sieć ARCNET, która nie jest jednak zgodna ze standardem IEEE 802.4.