Switch

Co to jest switch?

Przełącznik (ang. switch) jest urzędzeniem drugiej warstwy modelu OSI (łącza danych) łączącym segmenty sieci LAN w jedną dużą sieć.

Czytaj dalej

Terminator

Terminator jest jednym z elementów sieci komputerowych opartych na kablu koncentrycznym. Jest to opornik ograniczający o rezystancji równej impedancji falowej kabla.

Czytaj dalej