Terminator

Terminator jest jednym z elementów sieci komputerowych opartych na kablu koncentrycznym. Jest to opornik ograniczający o rezystancji równej impedancji falowej kabla.

Terminator
Terminator

Podłącza się go do trójników na obu końcach magistrali. Z jednej strony kabla terminator powinien zostać uziemiony. Zadaniem terminatora jest symulacja nieskończenie długiego kabla. Eliminuje on w ten sposób odbicia sygnału od końca kabla mogące zakłócić pracę kart sieciowych.

Zawsze gdy komputer wysyła sygnał, rozchodzi się on w przewodzie automatycznie w obu kierunkach. Jeśli sygnał nie napotka na swojej drodze terminatora, to dochodzi do końca magistrali, gdzie zmienia kierunek biegu. W takiej sytuacji pojedyncza transmisja może całkowicie zapełnić wszystkie dostępne szerokości pasma i uniemożliwić wysyłanie sygnałów pozostałym komputerom przyłączonym do sieci.