Token Ring

Token Ring jest to technologia tworzenia sieci LAN opracowana przez firmę IBM około roku 1984-1985. Została następnie ustandaryzowana przez Stowarzyszenie inżynierów Elektryków i Elektroników (IEEE) i nazwana IEEE 802.5 Wersja zaproponowana przez IEEE jest bardzo zbliżona do wersji pierwotnej, dlatego też są one w pełni kompatybilne. Jedyne różnice dotyczą zastosowanej topologii fizycznej (w oryginale występowała …

Czytaj dalej

Token Bus

Token Bus jest to system budowy sieci oparty na standardzie IEEE 802.4. Definiuje on tą technologię jako standard sieci z transmisją szerokopasmową (broadband), która umożliwia wielokanałową transmisję danych. Podobnie jak w przypadku technologii Token Ring, tak i Token Bus jest siecią żetonową. Oznacza to że transmisja danych może odbywać się tylko wtedy gdy stacja posiada token.

Czytaj dalej

Ethernet

Ethernet jest ogólną nazwą dla zbioru technologii zawierających standardy wykorzystywane w budowie sieci komputerowych. Opisuje specyfikację okablowania, sposoby przesyłania sygnałów w sieciach oraz protokoły dwóch najniższych warstw modelu OSI .

Czytaj dalej