Protokół IP

IP (Internet Protocol – Protokół IP) to protokół komunikacyjny działający w warstwie sieciowej modelu OSI lub internetowej stosu TCP/IP. IP wraz z innymi protokołami tworzącymi stos TCP/IP stanowi podstawę działania większości współczesnych sieci komputerowych (w tym Internetu).

Czytaj dalej

Model OSI

Co to jest model OSI? Niedługo po pojawieniu się pierwszych sieci komputerowych, na rynku pojawiły się firmy oferujące własne technologie sieciowe. Aby zapewnić możliwość bezproblemowej komunikacji pomiędzy urządzeniami różnych producentów konieczne było stworzenie pewnych standardów. Standard taki powstał pod kontrolą Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (International Organization for Standarization) i nosi nazwę modelu OSI (Open System Interconnection). Model …

Czytaj dalej

NetBEUI

Protokół NetBEUI (ang. Network BIOS Extended USER Interface) został zaprojektowany przez firmy IBM i Microsoft i wprowadzony na rynek w roku 1985. Jest protokołem komunikacyjnym działającym w małych sieciach LAN. Jest to macierzysty protokół sieciowy sieci Microsoft Networking będący implementacją standardu NetBIOS.

Czytaj dalej