NetBEUI

Protokół NetBEUI (ang. Network BIOS Extended USER Interface) został zaprojektowany przez firmy IBM i Microsoft i wprowadzony na rynek w roku 1985. Jest protokołem komunikacyjnym działającym w małych sieciach LAN. Jest to macierzysty protokół sieciowy sieci Microsoft Networking będący implementacją standardu NetBIOS.

Wymagania protokołu NetBEUI

Protokół ten, ma minimalne wymagania, jeśli chodzi o użycie pamięci. Zapewnia bardzo dobrą ochronę przed błędami występującymi w transmisji, oraz powrót do normalnego stanu w przypadku ich wystąpienia.

Zadania protokołu NetBEUI

Jednym z zadań protokołu NetBEUI jest przypisywanie nazw komputerom przyłączonym do sieci. Nazwy mają do 15 znaków i jednoznacznie identyfikują urządzenia. Po nazwaniu wszystkich komputerów NetBEUI może ustanowić pomiędzy nimi połączenia logiczne lub sesje wymiany danych.

Fakt iż pozbawiany warstwy sieciowej modelu OSI sprawia, że działa wyłącznie w sieciach zamkniętych. Nie można przy jego pomocy utrzymywać połączeń międzysieciowych dlatego też zastępowany jest protokołem TCP/IP.