Skrętka

Najtańszym i obecnie najpopularniejszym środkiem transmisji jest sktętka. Skrętka jest rodzajem kabla sygnałowego, służącego między innymi do przesyłania danych w sieciach komputerowych.

Zbudowana jest ze skręcanych ze sobą co najmniej dwóch par przewodów, co minimalizuje ryzyko wystąpienia zakłuceń transmisji. Ponadto liczba skręceń każdej pary jest inna.Przepustowość kabla zależy od jego kategorii.

Kategorie skrętki

Podział wg europejskiej normy EN 50171:

  • Kategoria 1 (klasa A) – skrętka przeznaczona do przesyłania głosu. Obejmuje pasmo o częstotliwości do 100 kHz.
  • Kategoria 2 (klasa B) – skrętka przeznaczona do nieco bardziej wymagających usług: aplikacji głosowych, usług terminalowych. Obejmuje pasmo o częstotliwości do 1 MHz.
  • Kategoria 3 (klasa C) – pierwsza kategoria która może być stosowana w siechach komputerowych. Umożliwia transmisję danych o szybkości 10 Mb/s. Dawniej wykorzystywana w sieciach 10Base-T. Zbudowana ze skręconych ze sobą czterech par przewodów. Obejmuje pasmo o częstotliwości do 16 MHz.
  • Kategoria 5 (klasa D) – pozwala na transmisję danych z szybkością do 1 Gb/s przy zachowaniu odległości do 100 m pomiędzy urządzeniami i częstotliwości 100 MHz.
  • Kategoria 5e – ulepszona wersja kategorii 5.
  • Kategoria 6 (klasa E) – umożliwia transmisję z częstotliwością do 200 MHz.
  • Kategoria 7 (klasa F) – umożliwia transmisję danych w zakresie do 600 MHz. Osiagnięcie tego wymaga stosowania specjalnych złączy oraz izolowania każdej pary osobno.

W sieciach komputerowych powszechnie stosowana jest skrętka kategorii 5/5e. Skrętkę stosuje się przede wszystkim w sieciach o topologii gwiazdy lub gwiazdy rozszerzonej . Tworzenie sieci opartej na tym rodzaju okablowania jest bardzo proste ze względu na zastosowanie wtyczek zaciskowych.

Rodzaje skrętki

Wyróżniamy 2 rodzaje skrętki: nieekranowaną (UTP)

skrętka UTP
skrętka UTP

i ekranowaną (FTP, STP).

skrętka FTP/STP
skrętka FTP/STP

Różnią się one tym, iż ekranowane posiadają folię ekranującą (FTP) bądź ekran w postaci metalowego oplotu (STP), więc w efekcie skrętka ekranowana zapewnia mniejsze straty transmisji i większą odporność na zakłócenia. Mimo tego, najczęśćiej do budowy sieci wykorzystywana jest skrętka UTP. Skrętka nieekranowana jest najtańszym rodzajem kabla sieciowego.

W przypadku budowy sieci w miejscach, gdzie występują duże zakłócenia elektromagnetyczne należy użyć kabla ekranowanego, w innym wypadku możemy doprowadzić w skrajnych wypadkach do uszkodzenia urządzeń podłączonych do sieci.

Budując sieć opartą o kabel FTP lub STP należy pamiętać o odpowiednim uziemieniu ekranu. Jeśli uziemienie nie będzie właściwe lub jeśli wystąpią jakiekolwiek nieciągłości ekranu, kabel może stać się bardzo podatny na zakłócenia związane z szumem. Dzieje się tak dlatego, że ekran zachowuje się wówczas jak antena odbierająca niepożądane sygnały. Ponadto należy pamiętać o ograniczeniach długości kabla w zastosowanej technologii (np. 100 m pomiędzy urządzeniami aktywnymi w technologii Ethernet).

Do budowy okablowania strukturalnego budynku (kabel od patch panelu do gniazdka sieciowego) opartego na skrętce, należy wykorzystać skrętkę wykonaną z drutu. Drut jest mniej odporny na uszkodzenia mechaniczne, ale jego parametry transmisyjne są lepsze. Połączenia w szafach krosowniczych oraz połączenia urządzeń do gniazdek sieciowych powinny być wykonane przy pomocy patch cordów opartych na skrętce wykonanych z linki. Skrętka wykonana z linki jest dużo bardziej miękka i odporna na częste zaginanie, ale ma nieco gorsze właściwości transmisyjne.